UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Polska Akademia Nauk niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen wykonania projektów budowlano wykonawczych rewitalizacji elewacji i drenażu opaskowego wraz z przebudową tarasu zabytkowego budynku głównego Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31 oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i pełnieniem nadzoru autorskiego