UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen usługi doradczej IT z możliwością udzielenia zamówienia do postępowania na usługę doradztwa informatycznego na zakup i wdrożenie systemu informatycznego realizującego cyfryzację większości procesów back-office w Polskiej Akademii Nauk