UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Polskiej Akademii Nauk z możliwością udzielenia zamówienia, Numer sprawy: ZT.261.19.2020