Stacje Naukowe PAN za granicą

Biuro Promocji Nauki PolSCA

 Polish Science Contact Agency PolSCA

www.polsca.pan.pl/

Centrum Badań Historycznych w Berlinie

Center for Historical Studies in Berlin

www.cbh.pan.pl

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu

Polish Academy of Sciences Scientific Center in Paris

www.academie-polonaise.org 

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie

Polish Academy of Scientific Center in Rome

www.rzym.pan.pl

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu

Polish Academy of Sciences Scientific Center in Vienna

www.viennapan.org 

Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk" w Kijowie

Polish Academy of Sciences Scientific Center in Kiev

ul. B. Chmielnickiego 49 m 4, 01044 Kijów, Ukraina
tel. +38 0968532681
e-mail: Henryk.sobczuk@pan.pl

Dyrektor: prof. Henryk Sobczuk