Stacje naukowe Polskiej Akademii Nauk za granicą

Stacje naukowe PAN w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, przedstawicielstwo w Kijowie oraz Centrum Badań Historycznych w Berlinie i Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli prowadzą szereg działań promujących osiągnięcia polskiej nauki za granicą. Ich celem jest przede wszystkim promowanie osiągnięć polskich badaczy, nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz ułatwianie współpracy akademickiej.