Stacje naukowe Polskiej Akademii Nauk za granicą

Stacje naukowe PAN w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, przedstawicielstwo w Kijowie oraz Centrum Badań Historycznych w Berlinie i Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli prowadzą szereg działań promujących osiągnięcia polskiej nauki za granicą. Ich celem jest przede wszystkim promowanie osiągnięć polskich badaczy, nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz ułatwianie współpracy akademickiej.

Biuro Promocji Nauki PolSCA

 Polish Science Contact Agency PolSCA

www.polsca.pan.pl/

Centrum Badań Historycznych w Berlinie

Center for Historical Studies in Berlin

www.cbh.pan.pl

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu

Polish Academy of Sciences Scientific Center in Paris

www.academie-polonaise.org 

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie

Polish Academy of Scientific Center in Rome

www.rzym.pan.pl

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu

Polish Academy of Sciences Scientific Center in Vienna

www.viennapan.org 

Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk" w Kijowie

Polish Academy of Sciences Scientific Center in Kiev

ul. B. Chmielnickiego 49 m 4, 01044 Kijów, Ukraina
tel. +38 0968532681
e-mail: Henryk.sobczuk@pan.pl

Dyrektor: prof. Henryk Sobczuk