Statut Polskiej Akademii Nauk

 

Statut PAN.pdf

Uchwała nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego z dnia 19 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk