Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Oficjalnym skrótem nazwy Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „Akademią", jest „PAN".

 

§ 2

Tłumaczenie nazwy Akademii na język angielski brzmi: „Polish Academy of Sciences", a oficjalnym skrótem nazwy Akademii w języku angielskim jest „PAS".

 

§ 3

Akademia posiada znak graficzny - logo, którego wzór określa uchwała Prezydium Akademii.