Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

 
Rozdział XII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

§ 75

Członkowie krajowi Akademii złożą deklaracje o przynależności do wydziału Akademii, zgodnie ze swoją aktualną specjalnością naukową, w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie statutu.

 

§ 76
  1. Pierwsze zebrania plenarne wydziałów Akademii zostaną zwołane nie później niż do 28 lutego 2011 r.
  2. Pierwsze zebranie plenarne wydziału Akademii zwołuje i przewodniczy mu Prezes Akademii lub wyznaczony przez Prezesa Akademii wiceprezes Akademii.

 

§ 77

Pierwsi dziekani wydziałów Akademii zostaną powołani nie później niż do 31 marca 2011 r.

 

§ 78

Pierwsze wybory członków Akademii Młodych Uczonych odbędą się nie później niż do 31 grudnia 2011 r.