Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

Rozdział III

PREZES AKADEMII

 

§ 28

Prezes Akademii wykonując zadania i obowiązki wymienione w ustawie oraz określone w statucie, strzeże godności Akademii i reprezentuje ją wobec organów władzy publicznej i społeczeństwa.

 

§ 29
  1. Stałym organem doradczym Prezesa Akademii jest Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii.
  2. Tryb powoływania oraz zakres działalności Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii określa regulamin nadany przez Prezesa Akademii.
§ 30

Prezes Akademii może ustanawiać nagrody, medale oraz wyróżnienia za działalność naukową i organizacyjną i przyznawać je osobom i instytucjom zasłużonym dla nauki i Akademii.