Studia doktoranckie w PAN

Instytut naukowy PAN może prowadzić studia doktoranckie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz wspólnie z innymi instytutami Akademii, uczelniami, a także z innymi jednostkami naukowymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - na zasadach określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym.

Stypendia Prezesa PAN

Informacja Prezesa Polskiej Akademii Nauk dotycząca przyznawania stypendiów Prezesa PAN - aktualizacja 22 maja 2018 r.

Ocena wniosków o przyznanie stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN

Wykaz doktorantów, którym przyznano stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 (alfabetycznie)

Wykaz doktorantów, którym przyznano stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 (alfabetycznie)

Wykaz doktorantów, którym przyznano stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (alfabetycznie)

Pytania w sprawach dotyczących stypendiów Prezesa PAN proszę kierować na adres: StypendiaPrezesaPAN@pan.pl 

 

Doktoranci PAN

Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk w tym uczestnicy studiów III stopnia prowadzonych przez jednostki naukowe PAN wspólnie z innymi instytutami Akademii, uczelniami lub innymi jednostkami naukowymi tworzą Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

Według danych na dzień 31 grudnia 2017 r. w Polskiej Akademii Nauk było 1998 uczestników studiów doktoranckich, w tym 456 przyjętych w roku sprawozdawczym. Cudzoziemcy stanowią 10,4 % doktorantów.

Więcej informacji: www.samorzaddoktorantow.pan.pl