Władze PAN

Organami Akademii są: Zgromadzenie Ogólne Akademii, Prezydium Akademii, Prezes Akademii, Kanclerz. Najwyższym organem jest Zgromadzenie Ogólne, w którym głos stanowiący mają członkowie krajowi PAN. Zgromadzenie określa kierunki działania Akademii i sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności. Ponadto może wypowiadać się w sprawach istotnych dla Narodu i Państwa. Zgromadzeniu przewodniczy Prezes PAN.

Pomiędzy sesjami Zgromadzenia Ogólnego PAN wszystkie strategiczne decyzje podejmuje Prezydium PAN. W skład Prezydium wchodzą: Prezes Akademii, wiceprezesi Akademii, po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów, wybranym przez Zgromadzenie Ogólne PAN, prezesi oddziałów PAN, przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych Akademii, przewodniczący Rad Kuratorów, Kanclerz Akademii.

Zgromadzenie Ogólne

Prezydium

Prezes

Wiceprezesi

Kanclerz

Komisja wyborcza PAN