Współpraca międzynarodowa

Polska Akademia Nauk współpracuje zarówno z indywidualnymi akademiami nauk, jak i z międzynarodowymi organizacjami badawczymi. W dziedzinie współpracy międzynarodowej możemy poszczycić się uczestnictwem w ponad 60 organizacjach międzynarodowych, jak również współpracą z ponad 70 instytucjami partnerskimi z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Afryki.

Polska Akademia Nauk realizuje swoje cele za pośrednictwem tradycyjnych umów dwustronnych, jak również kontaktów wielostronnych. Owocem pogłębianych z roku na rok kontaktów z partnerami zagranicznymi  jest rosnąca liczba międzynarodowych projektów badawczych realizowanych w Instytutach PAN, jak i wzrost liczby międzynarodowych jednostek badawczych w Polsce.
Poza realizacją projektów międzynarodowych, realizowanych na podstawie umów zawartych przez Kancelarię PAN, Polska Akademia Nauk podejmuje również działania międzynarodowe za pośrednictwem Instytutów Badawczych. Instytuty PAN współpracują z prawie trzema tysiącami partnerów zagranicznych, realizując ponad tysiąc międzynarodowych projektów badawczych rocznie.

nowy_na_strone.jpg

W ramach różnorodnych dziedzin i dyscyplin badawczych naukowcy Polskiej Akademii Nauk prowadzą badania od Arktyki po Antarktydę. Przykładem jest zarówno Instytut Geofizyki prowadzący badania w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, jak i Instytut Biochemii i Biofizyki prowadzący całoroczne badania w stacji badawczej monitorującej  środowisko Antarktydy Wschodniej.