Współpraca z zagranicą - formularze

➡️ Formularze dotyczące wymiany osobowej:
1. Zgłoszenie wspólnego polsko-…. projektu na lata … Word/PDF
1a. Wniosek o przyznanie limitu wymiany osobowej w PROJEKCIE dwustronnym  Word/PDF
2. Wniosek o przyznanie limitu BEZ PROJEKTU DWUSTRONNEGO Word/PDF
3. Application for a research visit Word/PDF

➡️ Formularze dotyczące wizyt studyjnych:

  • przyjazdy
    1. Application for a study visit at PAN 2020 Word/PDF
    2. Report of the study visit in Poland Word
  • wyjazdy
    1.  Application for a study visit abroad 2020 Word/PDF
    2. Report of the study visit abroad Word

➡️ Formularze dotyczące wyjazdów służbowych za granicę:
1. Skierowanie na wyjazd za granicę Word/PDF
2. Sprawozdanie z wyjazdu za granicę Word/PDF

➡️ Formularze dotyczące członkostwa  PAN w organizacjach międzynarodowych:
1. Zgłoszenie udziału w posiedzeniu międzynarodowej organizacji naukowej Word/PDF
2. Składka na rzecz organizacji/instytucji międzynarodowej Word/PDF
3. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z przynależności PAN do międzynarodowych organizacji naukowych Word/PDF