UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

PAN organizuje konkurs: „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie! Wyłoni on 4 laureatów, którzy wezmą udział w warsztatach „ERC Mentoring Initiative”, organizowanych  3-4 grudnia 2016 roku w Wiedniu przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) oraz Polską Akademię Nauk (stacja naukowa w Wiedniu).
 
Laureatom Konkursu zapewniamy uczestnictwo w Warsztatach, nocleg w stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu w dniach 02-04.12.2016 r., a także zwrot kosztów podróży oraz diet związanych z udziałem w Warsztatach w wysokości do 2000 zł.
Konkurs jest skierowany do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, planujących aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań - ERC, Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  1 roku do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.    
Warsztaty „ERC Mentoring Initiative” mają pomóc w przygotowaniu naukowców do aplikowania o granty ERC. Przedstawione zostaną rekomendacje laureatów grantów ERC i panelistów oceniających wnioski. Uczestnicy spotkania będą mogli skonsultować z ekspertami swoje pomysły badawcze, które planują przedstawić we wniosku projektowym.
 
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.
 
Przy selekcji kandydatów będą brane pod uwagę wyznaczniki doskonałości naukowej w danej dyscyplinie nauk humanistycznych i społecznych.
Przy ocenie wniosku projektowego ERC  brane będą pod uwagę w szczególności: jakość publikacji naukowych kandydata , monografie, mobilność i współpraca zagraniczna i krajowa, otrzymane granty na badania naukowe, aktywny udział w konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, oraz przełomowość pomysłu badawczego.
Kandydaci zgłaszają swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza online znajdującego się na stronie https://goo.gl/forms/WUjMOVv3bHS0S2lQ2
 
Więcej informacji nt. konkursu jest dostępnych w Regulaminie konkursu
 
Harmonogram konkursu
Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 listopada 2016 roku
Lista laureatów zostanie ogłoszona 10 listopada 2016 r. na stronie Konkursu 
 
Więcej o Warsztatach: „ERC Mentoring Initiative”
Więcej o Instytucie Nauk o Człowieku
Program Warsztatów
 
1) ERC Mentoring Initiative
„ERC Mentoring Initiative” to warsztaty organizowane przez Polską Akademię Nauk (stację naukową w Wiedniu) oraz wspierany przez austriackie Ministerstwo Nauki, Badań i Gospodarki Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM). Warsztaty odbędą się w Wiedniu, w dniach 3-4 grudnia 2016 roku (sobota-niedziela).
Inicjatywa jest skierowana do naukowców planujących złożyć wniosek o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. Do udziału w warsztatach zachęcamy naukowców planujący aplikowanie o grant ERC Starting lub Consolidator w latach 2017-2019.
Celem warsztatów jest zapewnienie naukowcom wsparcia w przygotowaniu wniosku projektowego ERC. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z rekomendacjami panelistów i laureatów grantów ERC, przedstawić swój projekt badawczy i skonsultować go z ekspertami. Warsztaty są poświęcone dopracowaniu konstrukcji i koncepcji projektu badawczego. Nie będą poruszane kwestie związane ze stroną finansowo-administracyjną przygotowania wniosku. W tym rozumieniu, warsztaty mają uzupełniać działania jednostek zapewniających wsparcie administracyjne w przygotowaniu wniosku o grant ERC (np. Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN, Krajowych Punktów Kontaktowych).
Misją warsztatów jest także wspieranie kultury otwartego dialogu i umiędzynarodowienia badaczy na początkowym etapie kariery naukowej z Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.
 
2) Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM)
Instytut Nauk o Człowieku jest niezależnym instytutem badawczym działającym w Wiedniu od 1982 roku. Został założony przez dwóch polskich filozofów - Krzysztofa Michalskiego i ks. Józefa Tischnera, a także niemieckiego filozofa Hansa-Georga Gadamera. Celem Instytutu było wspieranie i promowanie dialogu i wymiany intelektualnej między Wschodem i Zachodem Europy, a także środowiskiem akademickim i społeczeństwem.
Aktualnie Instytut realizuje projekty badawcze w naukach humanistycznych i społecznych, organizuje sympozja i konferencje, przyznaje stypendia studentom i naukowcom (m.in. stypendia imienia ks. Józefa Tischnera dla młodych polskich naukowców) oraz prowadzi działalność wydawniczą.
Więcej informacji nt. Instytutu Nauk o Człowieku znajduje się na stronie: http://www.iwm.at/the-institute/