Komitety naukowe działające przy Wydziale II w kadencji 2011-2014