Nagrody i wyróżnienia naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN w 2015 roku

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, Uchwałą podjętą przez zebranie plenarne w dniu 5 listopada 2015 r. przyznał nagrody naukowe i wyróżnienia:

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego został nadany prof. dr hab. Jackowi Mollowi z Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – za wybitne osiągnięcia w zakresie kardiochirurgii dziecięcej.

Zespołową Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego za cykl publikacji pt.: Patofizjologia krążenia płucnego w nadciśnieniu płucnym i po operacji Fontana przyznano prof. dr hab. Piotrowi Podolcowi, dr hab. Grzegorzowi Kopciowi, dr hab. Lidii Tomkiewicz-Pająk z Kliniki Chorób Serca i Naczyń Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego w Krakowie.

Zespołową Nagrodę Wydziałową za cykl prac dotyczących badań z zakresu neuroimmunologii, w szczególności poszukiwania nowych metod terapii stwardnienia rozsianego (sclerosis multiplex, SM) przyznano prof. dr hab. Krzysztofowi Selmajowi, dr hab. Marcinowi Mycko, dr Agacie Walczak, dr Marioli Świderek-Matysiak z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Laur Medyczny im. Dr Wacława Mayzla przyznano następującym studentom pracującym naukowo:

Annie E. Płatek, absolwentce Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studentce Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę pt.: Usefulness of the D-Dimer Concentration as a Predictor of Mortality in Patients With Out-of-Hospital Cardiac Arrest (Am J Cardiol. 2013; 112:467-71).

Kornelii Czai, studentce Wydziału Farmacutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za pracę pt.: On the interactions of indazole derivative with nucleosides – Toward modeling the cytotoxic activity mechanism (Comput. Theor. Chem. 2015; Vol. 1059, s. 45-50).

Mateuszowi K. Hołdzie i Mateuszowi Koziejowi, studentom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie za pracę pt.: Anatomical variations of the coronary sinus valve (Thebesian valve): implications for electrocardiological procedures (Europace, 2015).

Prof. dr hab. Witold Rużyłło, Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN

Prof. dr hab. Janusz Komender, Przewodniczący Komisji Nagród Wydziału V Nauk Medycznych PAN

Uroczystość wręczenia dyplomów nagród naukowych i wyróżnień Wydziału Nauk Medycznych PAN odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału (pok. 2519 PKiN, XXV piętro).