Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości Polskiej Akademii Nauk położonej przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku znak sprawy nr ZZP.261.3.2019