Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Kancelarii oraz Instytutów Polskiej Akademii Nauk - znak sprawy nr ZZP.261.7.2019