„Świadczenie usługi ochrony mienia, polegającej na fizycznej ochronie obiektów Polskiej Akademii Nauk - Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, znak sprawy 03/2019/ZP