Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Polskiej Akademii Nauk, znak sprawy ZZP.261.20.2019