Ogłoszenie o zamówieniu na: „Wykonanie usługi porządkowania i archiwizacji materiałów archiwalnych (kategoria A) oraz dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B) wytworzonej przez komórki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk” - znak sprawy nr ZZP.261.5.2020