Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w Pałacu Staszica w Warszawie