Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej w zakresie wykonania audytu formalno-prawnego w zarkesie zakupów energii elektrycznej i usług dystrybucji enetrgii elektrycznej oraz przeprowadzenie procesu zakupu energii dla PAN i jednostek podległych zgodnie z

Polska Akademia Nauk zaprasza do złożenia propozycji cenowej w zakresie wykonanai audytu formalno-prawnego w zakresie zakupów energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej oraz przeprowadzenie procesu zakupu energii dla PAN i jednostek podległych zgodnie z procedurą opisaną Prawo Zamówień Publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia jak i wykaz jednostek i podmiotów objętych przedmiotem zamówienia został wskazany w załączniku nr 1.

Propozycję cenową (cena netto i brutto) prosimy przesyłać w formie elektronicznej do godz. 12:00, w dniu 22 kwietnia 2016 r. na adres bom@pan.pl 

W niniejszym postępowaniu Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Propozycja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Załącznik nr 1