Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu na parterze budynku Pałacu Staszica w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni