Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę prasy i czasopism specjalistycznych w roku 2017