Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu polegającym na wykonaniu usługi projektowania pn.: „Projekt budowlano wykonawczy rozbiórki płyty żelbetowej oraz remontu ogrodzenia wraz z przebudową jego posadowieniem, dla nieruchomości Muzeum Ziemi w Warszawie, adres: Aleja Na Skarpie 27”