Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie 00-901 przy Placu Defilad 1 zaprasza zainteresowane firmy do złożenia oferty na sukcesywną dostawę prasy i czasopism specjalistycznych w roku 2019

Treść ogłoszenia w formacie PDF

Wzór umowy

07.12.2018

Wybrana została firma „GARMOND PRESS” Oddział Warszawa 00-992, ul. Jagiellońska 88