PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie ogłasza konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy-zlecenia, czynności związanych z obsługą zwiedzających w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta oraz dodatkowo 2 maja oraz 21 czerwca br. w godzinach otwarcia Ogrodu do zwiedzania