Polska Akademia Nauk zaprasza zainteresowane firmy do złożenia oferty na sukcesywną dostawę prasy i czasopism specjalistycznych w roku 2020

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty w ogłoszeniu na prenumeraty prasy w roku 2020:
wybrana została firma „Garmond Press” S.A. z Krakowa 31-034, ul. Lubicz 3.