Zarządzenia Kanclerza

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

     Załącznik nr 1
     Załącznik nr 2
     Załącznik nr 3
     Załącznik nr 4
     Załącznik nr 5
     Załącznik nr 6
     Załącznik nr 7
     Załącznik nr 8
     Załącznik nr 9
     Załącznik nr 10

 

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Załącznik nr 7

Rok 2011

Spis formularzy uwględnionych w Procedurze w zakresie realizacji planu finansowego Akademii na szczeblu centralnym: