Wydział IV Nauk Technicznych PAN

rys 3Pałac Kultury i Nauki,
XXIII piętro, pokoje: 2316, 2317, 2318, 2319
tel. (+48 22) 182 60 46 (Hanna Nowicka)
182 60 44 (Anna Biestek)
182 60 45 (Marzenna Wyrzykowska)
182 60 47 (Ewa Kiczko)
tel./fax (+48 22) 182 70 54
e-mail: wydzial_4@pan.pl


Dziekan Wydziału

Dziekan Wydziału: prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski – członek rzeczywisty PAN

Rada Kuratorów

Przewodniczący Rady Kuratorów: prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski – członek korespondent PAN

Zastępca przewodniczącego rady kuratorów Lucjan Pawłowski, prof., członek korespondent

Skład rady kuratorów

 • Jacek BŁAŻEWICZ, czł. rzecz. PAN
 • Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN
 • Józef DUBIŃSKI, czł. koresp. PAN
 • Elżbieta FRĄCKOWIAK, czł. koresp. PAN
 • Andrzej JAJSZCZYK, czł. koresp. PAN
 • Adam JANIAK, czł. koresp. PAN
 • Janusz KACPRZYK, czł. rzecz. PAN
 • Tomasz KAPITANIAK, czło. koresp. PAN
 • Jan KICIŃSKI, czł. koresp. PAN
 • Michał KLEIBER, czł. rzecz. PAN
 • Józef KORBICZ, czł. koresp. PAN
 • Bożena KOSTEK, czł. koresp. PAN
 • Stefan KOWALSKI, czł. koresp. PAN
 • Henryk KRAWCZYK, czł. koresp. PAN
 • Jerzy LIS, czł. koresp. PAN
 • Bogusław MAJOR, czł. koresp. PAN
 • Krzysztof MALINOWSKI, czł. koresp. PAN
 • Józef MODELSKI, czł. koresp. PAN
 • Janusz MROCZKA, czł. koresp. PAN
 • Michał MROZOWSKI, czł. koresp. PAN
 • Lucjan PAWŁOWSKI, czł. koresp. PAN
 • Henryk PETRYK, czł. koresp. PAN
 • Antoni ROGALSKI, czł. rzecz. PAN
 • Leszek RUTKOWSKI, czł. koresp. PAN
 • Roman SŁOWIŃSKI, czł. rzecz. PAN
 • Ryszard TADEUSIEWICZ, czł. rzecz. PAN
 • Jan WĘGLARZ, czł. rzecz. PAN

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

 • Teresa Orłowska - Kowalska, prof.
 • Tadeusz Pałko, prof.
 • Jacek Żurada, prof., członek zagraniczny
 • Laszlo Koczy, prof.

Członkowie Wydziału:

Komitety:

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału

Aktualności Wydziału IV Nauk Technicznych

Wydawnictwa Wydziału:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences
http://bulletin.pan.pl