Powołanie Dyrektora IPPT PAN

Z dniem 1 grudnia 2009 r. Prezes PAN powołał prof. Andrzeja Nowickiego – członka korespondenta PAN na dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN na czteroletnią kadencję do 30 listopada 2013 roku.


W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego w dzienniku „Rzeczpospolita” 6 kwietnia 2009 r. oraz w Internecie na stronach www.ippt.gov.pl oraz www.pan.pl na stanowisko Dyrektora IPPT PAN zgłosiło się czterech kandydatów: prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, prof. dr Jerzy M. Floryan, prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski, prof. dr hab. Andrzej Nowicki. Wszyscy kandydaci zostali dopuszczeni do konkursu.
Konkurs został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem określającym tryb postępowania konkursowego wyboru kandydata na dyrektora placówki naukowej PAN (Załącznik do Uchwały Prezydium PAN Nr 8 z 11 marca 2008 roku).