Komisja ds. etyki w nauce

Komisja do spraw etyki w nauce, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.):

  1. wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracownika uczelni, jednostki naukowej Akademii oraz instytutu badawczego, w szczególności
  2. w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne;
  3. z własnej inicjatywy może kierować sprawy dotyczące naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostki naukowej Akademii oraz instytutu badawczego, do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
  4. prowadzi działalność mającą na celu upowszechnianie standardów rzetelności badań naukowych;
  5. opracowuje kodeks etyki pracownika naukowego

 

 

Komisja do spraw etyki w nauce Polska Akademia Nauk Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefon: 22 182 61 15, fax: 22 182 70 50
e-mail: kewn@pan.pl