Dwustronna współpraca naukowa


Polska Akademia Nauk realizuje dwustronną współpracę naukową z niżej wymienionymi partnerami zagranicznymi:

 

Kraj Partner zagraniczny Data podpisania
Albania - Akademia Nauk Albanii 18.10.2002 r.
Arabia Saudyjska - Miasteczko Naukowo-Techniczne im. Króla Abdulaziza 25.06.2007 r.
Austria - Austriacka Akademia Nauk 14.11.2007 r.
Belgia - Narodowy Fundusz Badań Naukowych Wspólnoty Francuskiej (FNRS) 01.08.2006r./21.08.2006r.
  - Fundusz Badań Naukowych Flandrii (FWO)

13.06. 2013 r./ 24.07.2013

  - Belgijska Królewska Akademia Nauki, Literatury i Sztuki (Wspólnoty Flamandzkiej) 27.10.1993 r.
Białoruś - Narodowa Akademia Nauk Białorusi 19.05.1998 r.
Bułgaria - Bułgarska Akademia Nauk 27.03.1996 r.
Chiny - Chińska Akademia Nauk 19.07.2000 r.
  - Chińska Akademia Nauk Społecznych 26.04.2001 r.
  - Chińska Akademia Nauk Medycznych 25.04.1989 r.
  - Chińska Akademia Nauk Technicznych 05.06.2006r.
  - Szanghajska Akademia Nauk Społecznych 23.09.1998 r.
Chorwacja - Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk 01.03.1995 r.
Czarnogóra -Czarnogórska Akademia Nauk i Sztuk 12.11.2007 r.
Czechy - Akademia Nauk Republiki Czeskiej 09.12.2002 r.
Egipt - Akademia Badań Naukowych i Technologii 21.01.1971 r.
Estonia - Estońska Akademia Nauk 17.06.1996 r.
Francja - Narodowy Ośrodek Badań Naukowych (CNRS) 15.09.2006r.
  - Akademia Nauk - Instytut Francji 08.02.1983 r.
  - Komisariat Energii Atomowej i Energii Alternatywnych (CEA) 19.11.2009r.
Gruzja - Gruzińska Narodowa Akademia Nauk 10.05.2006r.
Indie - Indyjska Narodowa Akademia Nauk 26.06.1996 r.
  - Rada Badań Naukowych i Przemysłowych Indii (CSIR) 07.10.1977 r.
Iran - Akademia Nauk Islamskiej Republiki Iranu 18.07.2005 r.
Izrael - Izraelska Akademia Nauk Ścisłych i Humanistycznych 09.04.2008r.
Japonia - Japońskie Towarzystwo Popierania Nauki (JSPS) 06.06.1994 r.
  - Uniwersytet Ritsumeikan w Kioto (RU) 26.03.1977 r.
Republika Korei - Narodowa Badań Republiki Korei (NRF) (przejęła zobowiązania KOSEF Koreańskiej Fundacji Nauki i Inżynierii) 28.09.1993 r.
  - Koreańska Fundacja Nauki (KRF) (list intencyjny) 26.07.2005 r.
KRL-D - Państwowa Akademia Nauk KRL-D 27.11.1996 r.
Litwa - Litewska Akademia Nauk 21.06.1996 r.
Łotwa - Łotewska Akademia Nauk 19.06.1996 r.
Macedonia - Macedońska Akademia Nauk i Sztuk 08.10.1993 r.
Meksyk - Rada Narodowa Nauki i Techniki Meksyku 28.04.1981 r.
Mołdowa - Akademia Nauk Mołdowy 29.05.1991 r.
Mongolia - Mongolska Akademia Nauk 17.07.1995 r.
Niemcy - Berlińsko - Brandenburska Akademia Nauk 03.09.2002 r.
  - Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG) 26.09.1995 r.
  - Niemiecki Synchrotron Elektronowy DESY, Hamburg 20.01.1995 r./30.01.1995r.
  - Uniwersytet Bremeński 24.10.1996 r.
  - Uniwersytet w Essen 01.06.1998 r.
Tab. 10 UMOWY I PROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ PAN Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI (Stan na dzień 31.12.2010r.)*
Kraj Partner zagraniczny Data podpisania
  - Max-Planck-Gesellschaft fur die Förderung der Wissenschaften/list intencyjny/ 03.04.2000 r.
  - Max-Planck-Gesellschaft (Joint Research Group, W-wa
(Joint Research Group, Drezno)
19.09.2001r./02.10.2001r.
09.02.2006r./28.02.2006r.
  - Stowarzyszenie Leibniza (Leibniz Gemeinschaft) 08.06.2010r.
  - Niemiecka Narodowa Akademia Nauk Leopoldina 22.09.2010r/24.09.2010r.
RPA - Narodowa Fundacja Badań Naukowych (NRF) 28.02.1992 r.
Rosja - Rosyjska Akademia Nauk (RAN) 07.12.2002 r.
  - Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych (RANR) 07.12.2002 r.
  - Rosyjska Akademia Nauk Medycznych (RANM) 07.12.2002 r.
  - Rosyjska Akademia Nauk (porozumienie o nagrodach) 16.10.2001 r.
  - Rosyjska Akademia Nauk (porozumienie o współpracy naukowej w dziedzinie podstawowych badań kosmicznych) 14.03.2005 r.
Rumunia - Akademia Rumuńska 07.12.2002 r.
Serbia - Serbska Akademia Nauk i Sztuk 14.05.1998 r.
Słowacja - Słowacka Akademia Nauk 28.06.1993 r.
Słowenia - Słoweńska Akademia Nauk i Sztuk 28.09.1994 r.
Szwecja - Królewska Szwedzka Akademia Literatury, Historii i Starożytności 05.01.2005r./12.01.2005r.
  - Królewska Szwedzka Akademia Rolnictwa i Leśnictwa 02.09.1997 r.
Taipei - Narodowa Rada Naukowa w Taipei 12.06.1997 r.
Ukraina - Narodowa Akademia Nauk Ukrainy 01.07.1997 r.
  - Narodowa Agencja Kosmiczna Ukrainy 02.12.1994 r.
  - Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy 13.12.2006r./22.12.2006r.
USA - Narodowa Fundacja Naukowa (NSF) 26.10.1994 r.
  - Narodowa Akademia Nauk (NAS) 15.10.1987 r./01.12.1987r.
  - Narodowa Rada ds. Badań w Eurazji i Europie Wschodniej 14.12.1999 r.
  - Uniwersytet Stanu Ohio 12.06.2008r.
Uzbekistan - Uzbecka Akademia Nauk 10.07.2006 r.
Węgry - Węgierska Akademia Nauk 21.09.1995 r.
  - Węgierskie Biuro Badania Przestrzeni Kosmicznej 27.05.1997 r.
WielkaBrytania - Akademia Brytyjska 06.05.2004 r.
- Towarzystwo Królewskie w Londynie 17.05.1990 r.
  - Towarzystwo Królewskie w Edynburgu 04.10.2002 r.
Wietnam - Wietnamska Akademia Nauk i Technologii 22.09.1995 r.
  - Wietnamska Akademia Nauk Społecznych 05.11.2008 r.
Włochy - Włoska Rada Badań Naukowych (CNR) 06.06.1994 r./18.07.1994r.
  - Accademia Nazionale dei Lincei 03.10.1991 r.

 

*Według danych Biura Współpracy z Zagranicą PAN