Wydział IV - Nauk Technicznych

rys 3Pałac Kultury i Nauki, XXIII piętro
e-mail: wydzial_4@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału

 • czł. rzecz. PAN Antoni ROGALSKI

 

Rada Kuratorów

 • Przewodniczący Rady Kuratorów – czł. rzecz. PAN Tomasz KAPITANIAK
 • Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – czł. koresp. PAN Czesława ROSIK-DULEWSKA

 

Skład Rady Kuratorów

 • Jan AWREJCEWICZ, czł. koresp.
 • Andrzej BARTOSZEWICZ, czł. koresp.
 • Jacek BŁAŻEWICZ, czł. rzecz.
 • Hanna BOGUCKA, czł. koresp.
 • Andrzej JAJSZCZYK, czł. koresp.
 • Leszek JAROSZEWICZ, czł. koresp.
 • Teofil JESIONOWSKI, czł. koresp.
 • Tomasz KAPITANIAK, czł. rzecz.
 • Bożena KOSTEK, czł. koresp.
 • Małgorzata LEWANDOWSKA, czł. koresp.
 • Adam LIEBERT, czł. koresp.
 • Jerzy LIS, czł. koresp.
 • Janusz MROCZKA, czł. koresp.
 • Michał MROZOWSKI, czł. koresp.
 • Stanisław NAGY, czł. koresp.
 • Maciej OGORZAŁEK, czł. koresp.
 • Wojciech PENCZEK, czł. koresp.
 • Ewaryst RAFAJŁOWICZ, czł. koresp.
 • Czesława ROSIK-DULEWSKA, czł. koresp.
 • Leszek RUTKOWSKI, czł. rzecz.
 • Błażej SKOCZEŃ, czł. koresp.
 • Roman SŁOWIŃSKI, czł. rzecz.
 • Stanisław STUPKIEWICZ, czł. koresp.
 • Krzysztof WILDE, czł. koresp.
 • Paweł ZIĘBA, czł. koresp.

 

Zewnętrzni członkowie RADY KURATORÓW

Przedstawiciele krajowi:

 • Krzysztof KRAWIEC, Politechnika Poznańska
 • Andrzej OBUCHOWICZ, Uniwersytet Zielonogórski

Przedstawiciele zagraniczni:

 • Erwin PESCH, Universitat Siegen, Niemcy
 • Marian WIERCIGROCH, University of Aberdeen, Wielka Brytania

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

 • Prof. Krzysztof KRAWIEC, Politechnika Poznańska
 • Prof. Erwin PESCH, Universitat Siegen, Niemcy
 • Prof. Marian WIERCIGROCH, University of Aberdeen, Wielka Brytania.

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału