UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Rozeznanie rynku cen, celem ewentualnego udzielenia zamówienia na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków położonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie piskim w celu uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Polska Akademia Nauk dziękuje za złożone propozycje cenowe mające na celu rozeznanie rynku cen, celem ewentualnego udzielenia zamówienia na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków położonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie piskim w celu uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali dla budynków.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej gdzie są publikowane ogłoszenia postępowań na wyłonienie wykonawcy w zakresie  wykonania usług.