Skład Komisji

Komisja Rewizyjna na kadencję 2019-2022

  • Prof. Małgorzata Mańka, członek korespondent PAN, przewodnicząca Komisji, zgłoszona przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
  • Prof. Bogusław Major, członek korespondent PAN, zastępca przewodniczącej Komisji, zgłoszony przez Wydział Nauk Technicznych PAN

Członkowie:

  • Prof. Stanisław Gomułka, członek korespondent PAN, zgłoszony przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
  • Prof. Roman Kaliszan, członek rzeczywisty PAN, zgłoszony przez Wydział Nauk Medycznych PAN
  • Prof. Feliks Przytycki, członek korespondent PAN, zgłoszony przez Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o  Ziemi PAN
  • Prof. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent PAN, zgłoszona przez Wydział Nauk Technicznych PAN
  • Prof. Ireneusz Walaszczyk, członek korespondent PAN, zgłoszony przez Wydział Nauk Ścisłych i  Nauk o Ziemi PAN

Uchwała nr 12/2018 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 6 grudnia 2018 r.