Skład Komisji

Komisja Rewizyjna na kadencję 2015-2018

Prof. Małgorzata Mańka, członek korespondent PAN, przewodnicząca Komisji, zgłoszona przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
Prof. Bogusław Major, członek korespondent PAN, zastępca przewodniczącej, Komisji zgłoszony przez Wydział Nauk Technicznych PAN

Członkowie:
Prof. Józef Dubiński, członek korespondent PAN, zgłoszony przez Wydział Nauk Technicznych PAN
Prof. Aleksander Welfe, członek korespondent PAN, zgłoszony przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Prof. Aleksander Guterch, członek rzeczywisty PAN, zgłoszony przez Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
Prof. Roman Kaliszan, członek rzeczywisty PAN, zgłoszony przez Wydział Nauk Medycznych PAN
Prof. Feliks Przytycki, członek korespondent PAN, zgłoszony przez Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN