Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych

Fot. 4Pałac Kultury i Nauki, XXI piętro
e-mail: wydzial_2@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału
czł. koresp. PAN, prof. Katarzyna TURNAU
Katarzyna.Turnau@pan.pl

Rada Kuratorów

Przewodniczący Rady Kuratorów – prof. Krzysztof W. NOWAK
Krzysztof.Nowak@pan.pl
+48 22 182 60 22

Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – prof. Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK
Bozena.Kaminska-Kaczmarek@pan.pl
+48 22 182 60 23

Skład Rady Kuratorów

 1. Bartosz Grzegorz, czł. koresp. PAN
 2. Bujnicki Janusz Marek, czł. koresp. PAN
 3. Chacińska Agnieszka, czł. koresp. PAN
 4. Ciereszko Andrzej, czł. koresp. PAN
 5. Duszyński Jerzy, czł. koresp. PAN
 6. Dziembowski Andrzej, czł. koresp. PAN
 7. Górecki Ryszard, czł. rzecz. PAN
 8. Horbańczuk Jarosław Olav, czł. koresp. PAN
 9. Jankowski Jan, czł. koresp. PAN
 10. Jaskólski Mariusz, czł. rzecz. PAN
 11. Jeleń Henryk, czł. koresp. PAN
 12. Kaczmarek Leszek, czł. rzecz. PAN
 13. Kamińska-Kaczmarek Bożena, czł. koresp. PAN
 14. Konarska Maria Magdalena, czł. koresp. PAN
 15. Konarzewski Marek, czł. koresp. PAN
 16. Kundzewicz Zbigniew, czł. koresp. PAN
 17. Kuźnicki Jacek, czł. rzecz. PAN
 18. Mańka Małgorzata, czł. koresp. PAN
 19. Miączyńska Marta, czł. koresp. PAN
 20. Nowak Krzysztof, czł. koresp. PAN
 21. Okarma Henryk, czł. koresp. PAN
 22. Oleksyn Jacek, czł. koresp. PAN
 23. Otlewski Jacek, czł. rzecz. PAN
 24. Piskuła Mariusz, czł. koresp. PAN
 25. Radwan Jacek, czł. koresp. PAN
 26. Sławiński Cezary, czł. koresp. PAN
 27. Szumacher Małgorzata, czł. koresp. PAN
 28. Szweykowska-Kulińska Zofia, czł. koresp. PAN
 29. Świtoński Marek, czł. koresp. PAN
 30. Turnau Katarzyna, czł. rzecz. PAN
 31. Węgrzyn Grzegorz, czł. koresp. PAN
 32. Witrowa - Rajchert Dorota, czł. koresp. PAN
 33. Zabielski Romuald, czł. koresp. PAN
 34. Żylicz Maciej, czł. rzecz. PAN

 

Przedstawiciele zagranicznych środowisk naukowych

 1. Prof. dr. hab. Jan W. Pawlowski - Department of Genetics and Evolution, University of Geneva
 2. Dr Jacek Wierzchoś - National Museum of Natural Sciences, Spain

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział

 

 

syst glosowania elektr