Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych

Fot. 4Pałac Kultury i Nauki, XXI piętro
e-mail: wydzial_2@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału
czł. koresp. PAN, prof. Katarzyna TURNAU
Katarzyna.Turnau@pan.pl

Rada Kuratorów

Przewodniczący Rady Kuratorów – prof. Krzysztof W. NOWAK
Krzysztof.Nowak@pan.pl
+48 22 182 60 22

Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – prof. Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK
Bozena.Kaminska-Kaczmarek@pan.pl
+48 22 182 60 23

Skład Rady Kuratorów

Bartosz Grzegorz, czł. koresp. PAN
Biliński Szczepan, czł. rzecz. PAN
Bujnicki Janusz Marek, czł. koresp. PAN
Chacińska Agnieszka, czł. koresp. PAN
Ciereszko Andrzej, czł. koresp. PAN
Duszyński Jerzy, czł. koresp. PAN
Dzik Jerzy, czł. rzecz. PAN
Górecki Ryszard, czł. koresp. PAN
Horbańczuk Jarosław Olav, czł. koresp. PAN
Jaskólski Mariusz, czł. rzecz. PAN
Jeleń Henryk, czł. koresp. PAN
Kaczmarek Leszek, czł. rzecz. PAN
Kamińska-Kaczmarek Bożena, czł. koresp. PAN
Konarska Maria Magdalena, czł. koresp. PAN
Konarzewski Marek, czł. koresp. PAN
Kossut Małgorzata, czł. rzecz. PAN
Kotwica Jan, czł. koresp. PAN
Kundzewicz Zbigniew, czł. koresp. PAN
Kuźnicki Jacek, czł. koresp. PAN
Mańka Małgorzata, czł. koresp. PAN
Nowak Krzysztof, czł. koresp. PAN
Okarma Henryk, czł. koresp. PAN
Oleksyn Jacek, czł. koresp. PAN
Otlewski Jacek, czł. koresp. PAN
Piskuła Mariusz, czł. koresp. PAN
Święcicki Wojciech, czł. koresp. PAN
Świtoński Marek, czł. koresp. PAN
Turnau Katarzyna, czł. koresp. PAN
Węgrzyn Grzegorz, czł. koresp. PAN
Zabielski Romuald, czł. koresp. PAN
Żylicz Maciej, czł. rzecz. PAN

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

Prof. dr hab. Cezary Sławiński - Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr. hab. Jan W. Pawlowski - Department of Genetics and Evolution, University of Geneva
Dr Jacek Wierzchoś - National Museum of Natural Sciences, Spain

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział

 

 

syst glosowania elektr