Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych

Fot. 4Pałac Kultury i Nauki, XXI piętro
e-mail: wydzial_2@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału
czł. koresp. PAN, prof. Katarzyna TURNAU
Katarzyna.Turnau@pan.pl

Rada Kuratorów

Przewodniczący Rady Kuratorów – prof. Krzysztof W. NOWAK
Krzysztof.Nowak@pan.pl
+48 22 182 60 22

Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – prof. Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK
Bozena.Kaminska-Kaczmarek@pan.pl
+48 22 182 60 23

Skład Rady Kuratorów

 1. Bujnicki Janusz Marek, czł. koresp. PAN
 2. Chacińska Agnieszka, czł. koresp. PAN
 3. Ciereszko Andrzej, czł. koresp. PAN
 4. Duszyński Jerzy, czł. koresp. PAN
 5. Dziembowski Andrzej, czł. koresp. PAN
 6. Górecki Ryszard, czł. rzecz. PAN
 7. Horbańczuk Jarosław Olav, czł. koresp. PAN
 8. Jankowski Jan, czł. koresp. PAN
 9. Jaskólski Mariusz, czł. rzecz. PAN
 10. Jeleń Henryk, czł. koresp. PAN
 11. Kaczmarek Leszek, czł. rzecz. PAN
 12. Kamińska-Kaczmarek Bożena, czł. koresp. PAN
 13. Konarska Maria Magdalena, czł. koresp. PAN
 14. Konarzewski Marek, czł. koresp. PAN
 15. Kundzewicz Zbigniew, czł. koresp. PAN
 16. Kuźnicki Jacek, czł. rzecz. PAN
 17. Mańka Małgorzata, czł. koresp. PAN
 18. Miączyńska Marta, czł. koresp. PAN
 19. Nowak Krzysztof, czł. koresp. PAN
 20. Okarma Henryk, czł. koresp. PAN
 21. Oleksyn Jacek, czł. koresp. PAN
 22. Otlewski Jacek, czł. rzecz. PAN
 23. Piskuła Mariusz, czł. koresp. PAN
 24. Radwan Jacek, czł. koresp. PAN
 25. Sławiński Cezary, czł. koresp. PAN
 26. Szumacher Małgorzata, czł. koresp. PAN
 27. Szweykowska-Kulińska Zofia, czł. koresp. PAN
 28. Świtoński Marek, czł. koresp. PAN
 29. Turnau Katarzyna, czł. rzecz. PAN
 30. Węgrzyn Grzegorz, czł. koresp. PAN
 31. Witrowa - Rajchert Dorota, czł. koresp. PAN
 32. Zabielski Romuald, czł. koresp. PAN
 33. Żylicz Maciej, czł. rzecz. PAN

Przedstawiciele zagranicznych środowisk naukowych

 1. Prof. dr. hab. Jan W. Pawlowski - Department of Genetics and Evolution, University of Geneva
 2. Dr Jacek Wierzchoś - National Museum of Natural Sciences, Spain

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział

 

 

syst glosowania elektr