Opinie prawne w przedmiocie: oceny możliwości ponownego ubiegania się o wybór do pełnienia funkcji przez Prezesa, wiceprezesów PAN i prezesów oddziałów PAN w kolejnej kadencji tych organów

Pierwsza opinia prawna

Druga opinia prawna