Zawiadomienie o wyborze dyrektora w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 września 2015 r. powierzył dr hab. inż. Beacie Orleckiej - Sikorze, prof. IGF PAN funkcję dyrektora Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji.