Zawiadomienie o wyborze dyrektora jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie

Zgodnie z § 9 Decyzji Nr 30/2011 Prezesa PAN z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu wyboru dyrektorów jednostek organizacyjnych Akademii o których mowa w art. 70 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk informuje, że w wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoniła kandydaturę Pana Cezarego Szynkarczuk na stanowisko dyrektora jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie.

Czytaj więcej