UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Działalność PAN Biblioteki Gdańskiej w ocenie Prezydium Akademii

Historia PAN Biblioteki Gdańskiej sięga wieku XVI, kiedy to w roku 1596 powstała Bibliotheca Senatus Gedanensis. Utworzona została na mocy zapisu fundacyjnego włoskiego humanisty-emigranta Jana Bernarda Bonifacio, który przekazał Radzie Miasta Gdańska swój bezcenny majątek w postaci 1140 renesansowych dzieł ogromnej wartości w zamian za dożywotnie utrzymanie w Gdańsku. Darowizna ta oraz przyłączone do niej, gromadzone już wcześniej przez Miasto zbiory, utworzyły zasób Biblioteki Rady Miasta Gdańska, jednej z najzasobniejszych, najbogatszych i najstarszych książnic w Europie.

Od 1 stycznia 1955 roku Biblioteka działa w strukturze Polskiej Akademii Nauk jako pomocnicza jednostka naukowa.

Władze Polskiej Akademii Nauk przykładają duże znaczenie do działalności Biblioteki Gdańskiej. 20 września 2016 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium PAN w siedzibie Biblioteki, poświęcone przede wszystkim ocenie obecnej sytuacji tej wyjątkowej placówki. Członkowie Prezydium i zaproszeni goście dyskutowali o działalności Biblioteki Gdańskiej i perspektywach jej rozwoju.

PrezydiumPAN w IOPAN fotMZwierz 2407sm

Prof. Edward Nęcka, Wiceprezes PAN, zwrócił uwagę na szczególne znaczenie Biblioteki Gdańskiej w historii i kulturze Gdańska i Polski. Jej misją jest ochrona powierzonego Bibliotece dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym zapewnieniu jak najlepszej jakości usług bibliotecznych i informacyjnych w celu zaspokojenia naukowych potrzeb użytkowników, a także aktywne wspieranie badań naukowych i procesów edukacyjnych, w szczególności mieszkańców Gdańska i Pomorza. Biblioteka, ze względu na posiadane zbiory ma wyjątkowe miejsce w życiu naukowym, kulturalnym i edukacyjnym nie tylko Gdańska. Prof. E. Nęcka, mówiąc o dobrej ocenie działalności pracowników Biblioteki, osiągnięciach Książnicy zwrócił jednocześnie uwagę na problemy finansowe Biblioteki.

Prof. Grażyna Borkowska, Przewodnicząca Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej pozytywnie oceniła działalność Biblioteki, przypominając, że podobną ocenę przedstawił Zespół do spraw oceny działalności Biblioteki Gdańskiej powołany przez Prezesa PAN w 2015 r. Prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes PAN zasugerował podjęcie przez Bibliotekę ściślejszej współpracy z instytutami PAN w celu lepszego wykorzystania jej unikalnych zbiorów. Prof. Tomasz Jasiński, Dyrektor Biblioteki PAN w Kórniku przypomniał uczestnikom posiedzenia Prezydium PAN, że Biblioteki w Kórniku i Gdańsku mają specyficzny status, odgrywają inną rolę niż instytuty naukowe i nie zawsze mają możliwości budowania dużych zespołów badawczych. Szczegółową informację o działalności i zasobach Biblioteki Gdańskiej przedstawiła Prezydium Akademii, dr Zofia Tylewska-Ostrowska, Dyrektor Biblioteki, która odpowiadała również na pytania uczestników posiedzenia.

PrezydiumPAN w IOPAN fotMZwierz 2452

Kończąc tę część obrad Prezydium PAN, prof. E. Nęcka zapewnił, że Polska Akademia Nauk będzie wspierała działania dyrekcji PAN Biblioteki Gdańskiej w celu wzbogacenia działalności tak szacownej instytucji, ale jednocześnie wyraził przekonanie, że dyrekcja Biblioteki i Rada Naukowa tej jednostki wykorzystają wszystkie wnioski, uwagi i propozycje zgłoszone w trakcie posiedzenia Prezydium do budowania jeszcze silniejszej pozycji Książnicy w środowisku naukowym w Polsce.

Prezydium PAN podjęło kilkanaście uchwał dotyczących m.in. spraw majątkowych i finansowych Akademii oraz reorganizacji kilku instytutów PAN. Następnie członkowie Prezydium PAN spotkali się z kierownictwem Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Instytut należy do najlepszych jednostek naukowych w kraju, posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w ramach Centrum Studiów Polarnych w dziedzinie Nauk o Ziemi na lata 2014-2018. Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących. Instytut Oceanologii prowadzi badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej. Jednym z niezbędnych warunków ich prowadzenia jest posiadanie nowoczesnego statku badawczego. Jak powiedział prof. Janusz Pempkowiak, Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN, eksploatowany od 1985 roku, statek badawczy Oceania coraz częściej nie jest w stanie sprostać zadaniom wynikającym ze współczesnych badań morza i eksploracji dna morskiego. Żaden z eksploatowanych obecnie w Polsce statków badawczych nie jest w stanie zastąpić r/v Oceania ze względu na niewystarczającą dzielność morską. Dlatego Instytut podjął starania o zdobycie środków na budowę nowego statku badawczego. W trakcie spotkania Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński przekazał prof. J. Pempkowiakowi list popierający wniosek Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie o umieszczenie przedsięwzięcia „Budowa polskiego pełnomorskiego statku badawczego” na Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

PrezydiumPAN w IOPAN fotMZwierz 2436

W trakcie pobytu w Gdańsku członkowie Prezydium PAN spotkali się także z członkami Oddziału Akademii w Gdańsku, którego Prezesem jest prof. Janusz Limon.

 

Fotorelacja z obrad Prezydium PAN