Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN na 4-letnią kadencję