Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2019 roku