Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie