Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 października 2019 r.