Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 października 2019

Treść ogłoszenia

Aktualizacja 01.10.2019:

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 października 2019 r. powołał Pana dr. inż. Manfreda Jaschika na Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 30 września 2023 r.