Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu na 4-letnią kadencję