Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 kwietnia 2020 r.