Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN na 4-letnią kadencję